Eszközbeszerzés Gyömöre Községben

Szakmai beszámoló

  • Kedvezményezett neve: Gyömöre Község Önkormányzata
  • Cím: 9124 Gyömöre Rózsa Ferenc utca 9
  • Adószám: 3452335142
  • Projekt azonosító: 3415900040
  • Támogatói okirat iratazonosító: 15370378-2-08

 

Gyömöre község önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Pannónia Kincse Leader Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-70-9-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című felhívás alapján 3.043.999 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

 

Az Önkormányzat a település földrajzi elhelyezkedéséből adódóan jelentős zöldterületekkel rendelkezik, melyek folyamatos gondozást, karbantartást igényelnek a rendezett településkép fenntartásáért, a környezettudatos magatartás megvalósításáért, lehetőséget teremtve a testi, lelki feltöltődésre. Különösen fontosnak tartjuk az esztétikus, egészséges környezet kialakítását, nemzeti értékeink környezetének gondozását, valamint, hogy kulturált környezetet biztosítsunk a kikapcsolódásra, testmozgásra, sportra.

 

Ezen célokhoz kapcsolódóan a projekt keretében 1 db Hecht 5227 benzinmotoros kerti traktor valamint 2 db Stihl FS 120 motoros kasza került beszerzésre.

 

Az eszközök vásárlására vonatkozóan – még a támogatási kérelemhez beszerzésre került ajánlat érvényességi idején belül 2023. január 18-án megkötöttük az adásvételi szerződést a Constar Kft-vel nettó 2.361.000 Ft +Áfa azaz bruttó 2.998.470 Ft összegben. Az eszközök átadásátvételi jegyzőkönyvvel átadásra és beüzemelésre kerültek.

 

A projekt eredményeképp megújult gépparkunkkal, a modern és költséghatékony eszközökkel eredményesebben tudjuk ellátni az önkormányzat kötelező, a falu lakosainak jólétét és kényelmét alapvetően biztosító közfeladatokat. Jelentősen nőtt a feladatellátás minősége, több feladatot, rövidebb idő alatt hatékonyabban, magasabb minőségben tudunk ellátni.

 

A projekt előkészítése során a pályázati dokumentáció felhívásnak megfelelő összeállításának költsége merült fel az eszközök költségén felül, melyre szintén szerződést kötöttünk és teljesítés után kifizetésre is került.

 

Eleget tettünk az előírt kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási követelményeknek, melyek önerőből kerültek megvalósításra. Projekttábla kihelyezésre került.

 

A rendezett és tiszta településkép hozzájárul az itt élő emberek életminőségének javításához, vonzza a letelepedni vágyókat is a turizmus szempontjából sem elhanyagolható a rendezett településkép kialakítása.

A teljes szakmai beszámoló fotódokumentációval itt megtekinthető: LINK