Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Tagjai:

 • Ákos József Géza (elnök)
 • Bóka Ferenc
 • Ferenczy Lóránt

A bizottság feladata és hatásköre:

 1. Folyamatosan figyelemmel kíséri az Önkormányzat költségvetésének kondícióit, javaslatot tesz a szükséges intézkedés vagy döntés megtételére a Képviselő-testületnek, ha a költségvetési rendeletben elfogadott bevételi és kiadási előirányzatok egyensúlyának a gazdálkodás biztonságát, veszélyeztető megváltozását észleli,
 2. a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatának vizsgálatának nyilvántartása, ellenőrzése,
 3. a polgármester és a képviselők összeférhetetlenségi ügyében eljárás,
 4. titkos szavazások lebonyolítása,
 5. a Szervezeti és Működési Szabályzat előkészítése, kidolgozása, a végrehajtásának és alkalmazásának figyelemmel kísérése, javaslat a módosításokra, kiegészítésekre,
 6. javaslat a képviselő-testület éves munkatervére,
 7. állásfoglalás és javaslattétel az önkormányzat nemzetközi kapcsolataira,
 8. állásfoglalás és javaslattétel az önkormányzatnak más önkormányzatokkal való együttműködésére, igazgatási társulására, vagy abból való kilépésre.