Készítette: Utasi Eszter gyömörei lakos

Gyömöre már az avar korban is lakott hely volt, az avar gyűrű idáig terjedt. Erre utal a két dűlőnév is (gyürhát, gyüroldal).

Régi okleveleinkben első birtokosául Gyömörei Györgyöt ismerjük, később a Cseszneky grófi családok következtek.

1536-ban I. Ferdinánd gróf Török Bálintnak adományozta a falut, ami később az Esterházy család birtokba jutott.

1594-ben Győr után a Pápát ostromló török sereg a települést elpusztította, később 1619-ben a lakosság visszatelepült.

Az 1629. évi megyeközgyűlés jegyzőkönyvéből kiderül, hogy abban az időben két Gyömörét különböztettek meg. Gyömörő-Várfalvát és Gyömörő-Nemesszert.

A település központjába két szépen felújított templomot találunk. A monumentális katolikus templomot pápai mintára építették a XVIII. század végén. Homlokzati órapárkányos tornyát gazdagon díszített törtvonalú sisak fedi. A barokk épület díszes főoltára és rokokó padjai is értékesek. A templomhoz hangulatos lépcsősor vezet, a templomkertben, amit a gyömöreiek „Angyalkert” néven emlegetnek, található a Millenniumi kereszt. Tőle kőhajításra található a szépen felújított evangélikus templom haranglábbal.

A temetőben romantikus stílusú kápolna található, melyet Friedrich Károly és Miháldy Borbála építetett a XX. elején és 2014-ben került felújításra, melynek tornyába egy új lélekharang került elhelyezésre.

A népi építészet formakincsét és hagyományait még ma is magánviselő házak között a településen 1200-1250 ember él.

A százéves gesztenyefák között diszkréten meghúzódó - 2016-ban felújított - óvoda, és a korszellemnek megfelelően szintén felújított, de építészetileg harmonizáló iskola biztosítja a település folyamatos megújulását, miközben tisztelettel őrizi annak hagyományait is.

A falu határa romantikus, dombokban és völgyekben bővelkedik. Gyalogos turistáknak, lovasoknak kifejezetten ajánlhatjuk. Egyre többen ápolják a régi szőlészeti, borászati hagyományokat, melynek eredményét az idelátogatók megízlelhetik.

A falu kulturális életében nagy szerepet kap a helyi lakosság, illetve a civil szerveződések.

A község kulturális életét színesíti továbbá az évente rendszeresen megrendezett „Elhozta az Isten piros Pünkösd napját” hagyományőrző nap.