PÁLYÁZAT jegyző munkakör betöltésére

Gyömörei Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Gyömörei Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9124 Gyömöre, Rózsa Ferenc utca 9.
Győr-Moson-Sopron megye, 9125 Szerecseny, Széchenyi utca 2.

Ellátandó feladatok:
A Közös Önkormányzati Hivatal vezetése; az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása; munkáltatói jogok gyakorlása a közös önkormányzati hivatal közszolgálati tisztviselői felett; döntéselőkészítés a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben; döntés a jegyzői hatáskörbe tartozó, illetve az átruházott hatósági ügyekben, képviselő-testület ülésein részvétel, a működés törvényes kereteinek biztosítása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •     Felsőfokú képesítés, Kttv. 247. § (1) bekezdésben meghatározott szakirányú képesítés (igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés),
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Közigazgatási szakvizsga,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       legalább 2 év közigazgatási szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Saját gépjárművel rendelkezés

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű felelősségteljes, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. számú mellékletében foglaltakra
 •       Végzettséget igazoló okiratok másolata
 •       Szakmai gyakorlatot, vezetői tapasztalatot igazoló okiratok másolata
 •       Motivációs levél, a munkakör betöltésével kapcsolatos elképzelések ismertetése
 •       A közszolgálati tisztviselő jogviszony várható létesítésekor érvényes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •       Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 •       Nyilatkozat, hogy nem áll fenn a Kttv. 84-87.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok
 •       Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljeskörűen megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Beáta nyújt, a 06-20-774-4858 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyömörei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9124 Gyömöre, Rózsa Ferenc utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GY/587/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
VAGY
Elektronikus úton Nagy Beáta részére a polgarmester@gyomore.hu E-mail címen keresztül
VAGY
Személyesen: Nagy Beáta, Győr-Moson-Sopron megye, 9124 Gyömöre, Rózsa Ferenc utca 9.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiírásnak megfelelő pályázatok alapján a nyertes pályázó kinevezéséről a pályázat kiírója Gyömöre Község Polgármestere dönt, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A munkáltató kinevezés esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 9.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük